Verloskundig Samenwerkings Verband Rivierenland

Zwangerschap en geboorte zijn unieke gebeurtenissen in het leven.
Dit betekent voor ons, dat met respect voor de zwangere vrouw, haar ongeboren kind en haar partner, de noodzakelijke zorg, tijdens zwangerschap, geboorte en de periode na de geboorte, naar beste vermogen en in een veilige omgeving wordt geleverd.

Sinds 2002 bestaat er een officieel Verloskundig Samenwerkings Verband Rivierenland waarin alle zorgverleners rondom de geboortezorg zich verenigd hebben, om met elkaar de zwangere vrouw te kunnen begeleiden in de zwangerschap, rondom de geboorte en de periode na de geboorte.

In het VSV Rivierenland participeren de volgende zorgverleners in het VSV zijn onder andere: eerste lijns verloskundigen, maatschap verloskunde & gynaecologie, klinisch verloskundigen, kinderartsen, coördinator polikliniek en de unitmanager van de kraamsuites.
Exacte samenwerkende zorgverleners staan bij de rubriek deelnemers nader omschreven.

Zeven maal per jaar vindt structureel overleg plaats tussen alle betrokken zorgverleners. Zij buigen zich gezamenlijk over de kwaliteit en inhoud van de zorgverlening om bijvoorbeeld afspraken te maken over de overdracht van cliënten of het vertalen van richtlijnen naar de lokale situatie door ze aan te scherpen of juist te ontwikkelen.
Zo kan de zorgverlening aan individuele cliënten optimaal verlopen. Regelmatig wordt er ook casuïstiek besproken.
Door afspraken te maken over de kwaliteit van de zorg en over de organisatie van die zorg, kunnen de betrokken beroepsbeoefenaren en zorgcontinuüm of zorgketen creëren.
Overigens worden er door het VSV nascholingsactiviteiten georganiseerd zoals bijscholing en symposia om zo vakinhoudelijk scherp te blijven.

Copyright VSV Rivierenland 2011 - Website gemaakt door: Henk Schoots